Privacy

Bylotte.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Door te bestellen geef je tegelijkertijd toestemming aan Bylotte.nl zonodig je persoonsgegevens te gebruiken. Jouw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Bylotte.nl worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met jou. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden. Je hebt ten alle tijde recht op inzage en correctie van jouw persoonsgegevens.

Waar gebruikt Bylotte.nl jouw gegevens 
precies voor?
Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en jou van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Als je je bij Bylotte.nl registreert, bewaren wij je gegevens op een Secure (=beveiligde) Server. Bij je registratie slaan we informatie op zoals de naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. 

Derden
Bylotte.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden ogpeslagen op je computer. Bylotte.nl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsindentificatie. 

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Bylotte.nl dan kun je het contactformulier invullen op de site of een e-mail sturen naar info@bylotte.nl. Wij helpen je graag verder als je informatie nodig hebt over je gegevens.